Gure konpromisoak

Erantzukizun korporatiboa eta jasangarritasuna

Azken urteotan, Erantzukizun Sozial Korporatiboak paper garrantzitsua baina osagarria, eta batzuetan erakundearen estragiatik at zegoen modelo batetik, Enpresa estrategiaren pareko den modelo batera aldatu da Adif. Horrela bada, benetan jasangarria den garapen modeloa bultzatzeko, gizartearen aurrean enpresa gisa dugun erantzukizunean oinarritu behar da erakundearen estrategiaren eta eragiketen guztizkoa.

Adif-en erantzukizun korporatiboei buruzko gaietako ekimenaren infografia

Enpresa erantzukizunean oinarritutako eta garapen jasangarria helburu duen ikuspegi honetatik, arreta trenbideen segurtasunean jartzen duenestrategia bat diseinatu eta jarri da martxan, bai eta trenbide zerbitzu fidagarri, integratzaile eta lehiakor bat eskaintzeko gai den sare baten garapen eta kudeaketan ere, eta azkenin jasangarritasunen, gure enpresen finantza bideragarritasuna nahiz arrasto positibo bat bermatzeko modu gisa, IGG (ASG) gaietako gure lana hobetuz (ingurumena, gizartea eta gobernu korporatiboa). Guzti hori, nola ez, emaitzak helburu nagusi direlarik, baliabide publikoen eraginkortasun eta efikatzia maximoa lortzen saiatuz.

Horrela bada, gure interes talde gertukoenen eskakizun eta espektatibei erantzun eraginkor bat emateaz gain; Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioak eta Espainiako Gobernuak bultzatutako politika publikoen barruan sartzen den eta Nazio Batuak diseinaturiko Agenda 2030-eri jarraiki, helburu zehatz batzuk lortzea da asmoa.


Ingurumen- eta gizarte-esparruan proiektu eta ekimen adierazgarriagoak

Enpresak gizartean eta ingurumenean duen eragin positiboa indartzeko proiektu eta ekimen ugari bultzau ditu Adif-ek. Proiektu horien helburua gizarte modelo inklusiboago, etikoago, gardenago eta baliabide natural nahiz inguruarekin duen harremanean arduratsuago bat sortzea da.

EKIMEN SOZIALAK

GOBERNU ON ETA GARDENTASUN EKIMENAK 

 • GoODS proiektuak:
  Agenda 2030 NBEren ODSak enpresaren estrategia eta kudeaketan barneratzea
 • Ez-fiantza reporting modelo berria:
  Finantzei buruzkoa ez den informazioa hobetzea eta Kudeaket Txostenean barneratzea
 • IGG (Ingurumen, gizarte, gobernu) arriskuak arriksu kudeaketen modelo integralean barneratzea.
 • Erosketa arduratsuen katalogoa:
  Kontratazio prozesuetan irizpide sozial eta ingurumenezkoa indartzea

INGURUMEN EKIMENAK

 • Aldaketa klimatikoaren aurkako Adif-en plana
 • Ekonomia Zirkularraren Espainiako Estrategia eta Ekonomia Zirkularraren Akzio Planari proiektu ekarpenak egitea
 • "Angry kids" ingurumenari buruz sentikortzeko kanpaina
 • Jatorria bermatzen duen ziurtagiria duen energia elektriko berdea erostea
 • Garraio elektrikoak birkargatzeko puntuak instalatzea
 • Ecomilla proiektua azaltzea eta martxan jartzea, geltokiei loturiko hirietako mugikortasuna eta jasangarritasuna bultzatzeko
 • Sare Konbentzionaleko 12 azpiestazio elektriko, azpiestazio alderantzikagarri bilakatzea
 • Energia berriztagarrien iturrietan oinarrituz, autokontsumo plan bat bultzatzea
 • NAG 4-0-0.0 "Aldaketa klimatikoaren eraginei egokitzeko eta haren arriskuak aaztertzeko metodologia" izeneko berneko araua elaboratu eta aprobatu "

ENPRESA ERANTUZKIZUN ETA JASANGARRITASUNARI BURUZKO FOROETAN JARDUTEA