Gure konpromisoak

Kanal etikoa

Adifen kode etikoa

Administrazio Kontseiluak onartutako Adifen kode etikoak xede du, Adifen lan egiten duten pertsona guztien eguneroko lanetan eta harreman profesionaletan, eurengandik espero daitekeen portaera zintzoa, arduratsua eta gardena formalizatzea.

Adifen balio eta printzipio korporatiboak esperotako portaeratzat hartu nahi ditu Kodeak. Abiapuntutzat hartuko dira antolaketaren kultura, aplika dakiokeen araudia eta erakundeak etikarekin eta gardentasunarekin duen konpromisoa.


Kanal etikoa

Kanal etikoa da Adif eta bere intereseko taldeak eta, oro har, gizartearekin komunikatzeko kanala. Horrela, edozein pertsonak ustez Kode etikoa eta Portaera ez direla betetzen jakinaraz dezake.

Kode etikoarekin eta Adifen portaerarekin lotutako jakinarazpenei soilik erantzungo zaie.

Kode etikoarekin eta Portaerarekin loturarik ez duten jakinarazpenetarako, beste kanal hauek dituzu eskura:

  • Comunicacionweb@adif.es
  • Egoitza elektronikoa (webean eskuragarri). Informazio ofiziala eta lineako zerbitzuak atzitzeko bulego birtuala
  • Bezeroaren arretarako bulegoa. Geltokietako Erreklamazio-liburuetan aurkez daitezke erreklamazio ofizialak

Kanalaren erabilera-baldintzak:

  • Mezuek ez dute irainik izango
  • Jakinarazpen anonimoak onartuko dira, baldin eta ebidentziekin eta frogekin batera aurkezten badira
  • Adifek salatzailearen konfidentzialtasuna eta kodea urratzea leporatutako pertsonen ohore-eskubidea bermatzeko beharrezko mekanismoak aplikatuko ditu
  • Zehaztutako baldintzak betetzen dituzten jasotako jakinarazpen guztiei erantzungo zaie

Jakinarazpenen formularioa

ADIFek eta ABIADURA AZKARREKO ADIFek   Jokabide eta Etika Kodearen aplikazioari buruzko jakinarazpenak, kontsultak, zalantza et kexak aurkezteko bai eta etika, legea eta bi erakundeen arauak hausten direnean jakinarazi ahal izateko plataforma informatiko berri bat jarri dute martxan, eta beheko loturaren bidez sartu gintezke bertan.

Komunikazio plataforma hau Xperta merkataritza aplikazioaren bidez eskaintzen da, eta Nazioko Segurtasun Eskeman ezarritako Zibersegurtasun arloko estandar altuenak betetzezeaz gain, Datuen Babes Orokorrei buruzko Araudia, Datuen Babesaren Lege Organikoa eta  Eskubide Digitalen Bermeak ere betetzen dituzten zerbitzarietan aurkitzen da.

Kanal Etikoaa kudeatzeko plataforma honen bidez egindako komunikazio guztiak enkriptaturik egongo dira eta konfidentzialak izango dira. Salaketa anonimoak egiten aukera ere izango da, izena eremua ez delako derrigorrezkoa izango.  
Hala ere, igorleak bere jakinarazpenaren kudeaketaren inguruko informazioa eta ebazpena jaso nahi balitu, helbide elektroniko bat eman beharko du.

Mesedez ez erabili Kanal Etikoa asmo txarreko, funsgabeko eta kasuaren azterketa, kudeaketa eta ebazpena aurrera eramateko seinalerik gabeko jakinarazpenak egiteko.