Empreses i Serveis

Empreses ferroviàries

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN COMERCIAL

Aquesta Direcció té com a missió gestionar la relació amb les empreses ferroviàries amb llicència o habilitació del Ministeri de Foment per operar en la Xarxa Ferroviària d’Interès General (REFIG), potenciant la funció comercial d’ADIF i garantint un tracte equitatiu en l’accés a la infraestructura.

Dirección de Contratación y Coordinación Comerical

c/ Sor Ángela de la Cruz, 3 – 3º
28020-Madrid


FINESTRETA ÚNICA (oss):

Dirigit a les empreses ferroviàries amb llicència o agrupacions internacionals d’empreses ferroviàries per a la sol·licitud d’informació i capacitat per a l’accés a la infraestructura.

Finestreta única (oss)

C/ Agustín de Foxá s/n.
Estación de Chamartín.
Edificio Puesto de Mando
28036 Madrid