Responsabilitat Social Corporativa

Com entenem la Responsabilitat Social en Adif

Per a Adif, la Responsabilitat Social Corporativa consisteix en incorporar a l'estratègia i la gestió de l'empresa les preocupacions socials, econòmiques i mediambientals dels seus grups d'interès, de forma que, a partir del diàleg amb aquests, l'empresa desenvolupi un compromís real i contrastable amb la cohesió social, el respecte al medi ambient, l'ètica i la transparència; l'objectiu últim és generar valor per a tots els grups d'interès de l'organització i millorar la contribució al desenvolupament sostenible.

Viatger en estació