Els nostres compromisos

Canal Ètic

Codi ètic d'Adif

El Codi ètic d'Adif, aprovat pel Consell d'Administració, té com a objectiu formalitzar les pautes esperables de comportament íntegre, responsable i transparent de totes les persones que treballen a Adif, en l'exercici quotidià de les seves tasques i en les seves relacions professionals.

El Codi pretén traduir a comportaments desitjats els valors i principis corporatius d'Adif, prenent com a punt de partida la cultura de l'organització, la legislació aplicable i el compromís de l'entitat amb l'ètica i la transparència.


Canal Ètic

El Canal Ètic és el canal de comunicació entre Adif i els seus grups d'interès, i amb la societat en general, perquè qualsevol persona pugui notificar possibles incompliments del Codi ètic i de conducta.

Només s'atendran aquelles notificacions relacionades amb el Codi ètic i de conducta d'Adif.

Per a les comunicacions que no estiguin relacionades amb el Codi ètic i de conducta, teniu a la vostra disposició els canals següents

  • Comunicacionweb@adif.es
  • Seu electrònica (disponible al web). Oficina virtual per a l'accés a informació oficial i serveis en línia
  • Oficina d'Atenció al Client. Es podran presentar reclamacions oficials als llibres de reclamacions de les estacions.

Condicions d'ús del canal:

  • Els missatges no poden contenir paraules ofensives.
  • S'acceptaran notificacions anònimes sempre que vagin acompanyades d'evidències i proves documentals.
  • Adif aplicarà els mecanismes necessaris per garantir tant la confidencialitat del denunciant com el dret a l'honor de les persones que puguin ser acusades de contravenir el codi.
  • Es respondrà a totes les notificacions rebudes que compleixin els requisits establerts.

Formulari de notificacions